Framsteget Unga

Framsteget Unga är ett litet HVB med familjekänsla och hög personaltäthet som erbjuder behandling, möjlighet till skolgång/praktik, fritidsaktiviteter, föräldrastöd, samt utredning vid behov.

Vi har åtta platser för ungdomar (pojkar) 14-17 år, placerade med stöd av SoL eller LVU – där relationer, diagnoser, trauman och andra svårigheter utmynnat i olika former av beteendeproblem.

Framsteget Unga finns i Åsbro i Askersunds kommun, Örebro län, naturskönt beläget 30 minuter från Örebro Resecentrum, 2 timmar och 30 minuter från Stockholm central.

Vi ombesörjer trygg hämtning av ungdom i samband med placering.

Läs mer här