Vår personal

Föreståndare Håkan
MET, MI, Neurofeedback, Trauma ur ett neuropsykologiskt perspektiv

Barn- och ungdomspsykolog Patrick
Legitimerad psykolog med flerårig erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar inom skola, elevhälsa och på HVB för ungdomar. Arbetar med samtal och neuropsykiatriska utredningar. Håller i utbildning Trauma ur ett neuropsykologiskt perspektiv.

Behandlingsassistent Calle
Certifierad spelterapeut, A-CRA, Kriminalitet som livsstil, A-CRA, Trauma ur ett neuropsykologiskt perspektiv.

Behandlingsassistent Emil
Socionom, A-CRA, Trauma ur ett neuropsykologiskt perspektiv.

Behandlingsassistent Henrik
A-CRA