Handledning och kvalitetsledning

Samtlig personal har regelbunden handledning av leg. psykoterapeut. 

Vi har ett digitaliserat ledningssystem för systematiskt kvalitetsledning som följer lag och myndighetskrav.